Grote Zwitser reu Aykos (03-04-2011)

Publicatiedatum: 07-01-2013

Situatieschets

Aykos is een jonge puber van ruim anderhalf jaar, die op dit moment bij zijn volwassen eigenaren en hun 3-jarige dochter woont. Het gezin beschikt over ruime ervaring met honden.

Aykos heeft duidelijk een andere band met de dames in z'n gezin dan met de heer des huizes. Bij thuiskomst van de dames is hij blij en druk, wil even zijn aandacht, springt niet en wanneer de begroeting klaar is, is hij ook zo weer rustig. Bij de heer des huizes blijft hij druk en springt hij en kan dan ook in de handen happen en blaffen, omdat hij blij is dat zijn speelmaatje weer terug is. Gaat het gezin weg, dan kan Aykos wat zenuwachtig gaan lopen drentelen, in de hoop mee te mogen. Maar wanneer hij thuis moet blijven, gaat hij voor de ramen staan, blaft een enkele keer en is dan weer rustig.

Bezoek wordt over het algemeen (erg) enthousiast ontvangen, zeker bekend bezoek. Vreemden, mensen met een hond of sommige mannen zijn aanleiding voor wat terughoudender gedrag, maar na wat snuffelen en een aai of kriebel is het al snel goed. Wel blijft Aykos graag de aandacht van het bezoek vasthouden, hij is er graag bij. Bij vertrek van het bezoek kan hij druk worden en soms gaan springen.

Aykos speelt graag met z'n baasjes, vooral met de heer des huizes. Dat is vanaf het begin zo gegroeid en daarom ziet hij de heer des huizes ook meer als speelkameraadje dan als baas. Correcties van de heer des huizes worden door Aykos dan ook niet echt gewaardeerd, dan wil hij nog wel eens grommen. Mevrouw en dochter daarentegen ziet hij wél als baas en naar hen luistert hij ook goed. Met andere honden speelt Aykos zelden, vanwege z'n formaat en grote enthousiasme houden zijn eigenaren hem liever aan de lijn. Met kleine hondjes kan Aykos erg lomp zijn.

Naar mensen en andere honden valt Aykos niet uit. Slechts éénmaal heeft hij naar een andere hond gegromd en gehapt, dit was tijdens een incidentje waarbij hij door die andere hond werd gegrepen en op de grond werd gewerkt. De fokker van Aykos had een kat, maar bij de huidige eigenaren komt Aykos bijna niet meer met katten in aanraking. De brutale kat van de buren, die expres voor de ramen gaat liggen, is de enige kat met wie Aykos in aanraking komt. Hij gaat dan blaffen, piepen en springen.

Aykos kan redelijk aan de riem lopen, maar heeft wel aandacht voor alles om zich heen. Wanneer hij iets ziet wil hij daar ook graag naartoe en omdat hij erg sterk is trekt hij je zo mee. Soms laat men Aykos los lopen, om trekpartijen aan de riem te voorkomen, maar dan luistert hij slecht. Wel komt hij wanneer de eigenaren zich omdraaien en de andere kant op lopen.

Met kinderen kan Aykos goed omgaan. Hij is gewend aan de dochter van 3 jaar, maar ook met iets oudere neefjes gaat het goed. Wel is hij naar hen wat lomper dan naar de dochter, maar dat komt ook omdat de neefjes hem wat meer uitdagen (rennen bijvoorbeeld). De dochter heeft geleerd dat ze niet bij Aykos mag komen als hij een bot o.i.d. heeft.

Aykos is gewend om de hele dag door te kunnen eten, hij kan zelf bepalen wanneer hij honger heeft. Waneer mevrouw of de dochter Aykos storen bij het eten of de bak wegpakken, gaat hij wat sullig zitten afwachten tot hij de bak weer terug krijgt. Van baknijd is dus zeker geen sprake. Verder is Aykos gezond, heeft nog nooit gezondheidsklachten gehad en gebruikt geen medicijnen.

Registratie & Identificatie

Aykos beschikt over een Duitse stamboom en is gechipt. Of de fokker van Aykos is aangesloten bij (en fokt volgens de regels van) de Duitse rasvereniging is niet helemaal duidelijk, hij is in ieder geval niet op de fokkerslijst vermeld. De stamboom van Aykos is nog niet bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland geregistreerd, maar een nieuwe eigenaar kan deze formaliteit alsnog regelen.

Reden herplaatsing

Voor Aykos wordt een nieuw thuis gezocht omdat mevrouw met ingang van 2013 weer volledig moet gaan werken. Ook de heer des huizes werkt volledig, in een eigen bedrijf. Omdat het meenemen van Aykos naar het werk geen optie is en men hem niet alle dagen alleen thuis wil laten zitten, heeft men het moeilijke besluit tot herplaatsing genomen.

Profielschets nieuwe eigenaar

Voor Aykos wordt een nieuwe eigenaar gezocht, die vooral fysiek stevig in zijn/haar schoenen staat, omdat Aykos een krachtige jonge reu is. Kennis van en ervaring met Grote Zwitsers is zeker een pré.

Plaatsingsvoorwaarden

De voorwaarden waaronder Aykos zal worden herplaatst, worden door zijn huidige eigenaren bepaald. Deze voorwaarden worden met u besproken nadat de eigenaren zich hebben overtuigd van uw geschiktheid.

Reacties

Wanneer u interesse heeft in Aykos, verzoeken wij u om eerst kennis te nemen van de update die over hem is gepubliceerd.

Doneer nu!

Draag jij Aykos een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren om zijn verblijf bij de stichting te kunnen blijven financieren, dan zou ik het fijn vinden wanneer jij de stichting wilt steunen met een eenmalige of periodieke gift. Wil je een ander bedrag doneren dan het bedrag dat standaard wordt ingevuld, dan kun je dit zelf aanpassen.


Namens Aykos bedankt!