Appenzeller reu Sam (11-01-2015) - update 2

Publicatiedatum: 03-06-2020

Situatieschets

Voor Sam is er veel veranderd in de afgelopen weken. Door persoonlijke omstandigheden kon hij helaas niet langer bij z'n tweede gezin blijven en daarom is onze secretaris Arjan van Waay bij Sam op bezoek geweest om te kijken of hij geschikt zou zijn om bij onze voorzitter Betty Sikkema in de noodopvang te worden opgenomen.

Arjan vertelt over zijn bezoek: "Sam liet bij mijn bezoek volstrekt a-typisch gedrag zien. Wat we normaal van de meeste Appenzellers kennen is dat je als bezoeker luid en duidelijk wordt begroet en - zeker wanneer je onbekend bent - aan een grondige inspectie wordt onderworpen. Sam negeerde mij volledig, gedurende het gehele bezoek. Hij maakte op geen enkele wijze contact met mij, ging volledig zijn eigen gang, alsof ik er helemaal niet was. Zijn eigenaren waren met stomheid geslagen, dit gedrag had Sam nog nooit eerder laten zien. Omdat Sam het contact vermeed kon ik hem ook niet goed lezen. Wel werd mij al snel duidelijk dat Sam onzeker was en dat er geen enkele sprake was van agressie of ander ongewenst gedrag waardoor wij hem niet in de noodopvang zouden kunnen opnemen."

Inmiddels verblijft Sam drie weken in de noodopvang en willen we graag onze eerste bevindingen met u delen. "Toen Sam hier arriveerde zag ik exact hetzelfde als wat Arjan tijdens zijn bezoek had gezien" vertelt Betty. "Sam liep vrolijk rond op het buitenterrein, maar..... ik was totaal niet in beeld! Heel bijzonder, want dit overkomt mij normaal gesproken nooit. De meeste onbekende Appenzellers trekken hun bek los om te laten weten dat ze er zijn en dat ik moet worden 'gekeurd', terwijl de Appenzellers die mij kennen meestal enthousiast knuffels komen halen. Sam niet. Sam kwam, Sam zag en..... Sam ging geheel z'n eigen gang....."

"Ook binnen in de trainingshal vond Sam mij niet interessant, hij had alleen aandacht voor alle geurtjes in de hal" vervolgt Betty. "Om te kijken hoe Sam op andere Appenzellers reageerde heb ik Astor en Bikkel er bij gehaald. Met hen maakte hij direct contact en na enkele ogenblikken dartelde het drietal gezellig samen door de trainingshal. Een snoepje aannemen was voor Sam overigens géén probleem. Voordat de eigenaren van Sam vertrokken heb ik Astor en Bikkel even weer naar een andere ruimte gebracht, zodat ik goed kon observeren wat Sam zou gaan doen. Hij was gelijk van z'n padje af. Een snoepje aannemen lukte nog net, maar contact maken was er nog steeds niet bij. Nadat ik Sam met een vang-lus heb aangelijnd heb ik hem meegenomen naar de andere Appenzellers. Hij heeft even rondgesnuffeld, alle manden bekeken en de situatie goed in zich opgenomen. Omdat Sam nog steeds geen contact met mij zocht ben ik even op de grond gaan zitten, vlak bij hem. Astor en Bikkel stonden gelijk bij mij, om knuffels te scoren. Ideaal, zo vlak voor de neus van Sam, omdat hij op die manier kon zien dat hij van mij niks te vrezen had. Tijdens het koken werd ik ineens interessant en toen ik even later op de bank zat, met mijn arm expres over de zijleuning uitgestrekt, liep Sam langs mij en zag ik hem bewust een zijwaartse beweging maken zodat hij mijn arm even raakte. Vanaf dat moment was het ijs gebroken."

Sam draait nu drie weken mee in de roedel en doet het boven verwachting goed. Natuurlijk is het voor hem erg wennen dat hij niet meer 'enigst hond' is, vooral het delen van aandacht moet hij leren. Maar hij heeft vanaf het begin een eigen plek ingenomen en wordt daarin door de andere honden geaccepteerd en gerespecteerd. Wat vooral duidelijk is geworden, is dat Sam onzeker is en extra bevestiging en aanmoediging nodig heeft. Veel fysiek contact, in een tempo zoals Sam dat zelf kan bepalen, zal hem daarbij steunen. Fysiek contact bevordert ook de binding (hechting) met de nieuwe eigenaar. En vanuit die binding (hechting) kan met behulp van liefdevol leiderschap en zacht-dwingende consequentie een stabiele rangordeverhouding met de nieuwe eigenaar worden opgebouwd.

Bij ons in de opvang heeft Sam laten zien dat hij de basiscommando's prima kent en ze ook netjes opvolgt. Hij is speels, mag graag een beetje stoeien en gek doen met onze voorzitter en vindt het helemaal geweldig als hij samen met haar een privé-wandeling mag maken, zonder de andere honden. Dan gaan de oortjes in 'standje gelukzalig' op het achterhoofd en danst hij bijna aan de lijn mee. Wel zou hij, op basis van de ons beschikbare informatie, vervelend gedrag naar andere honden (van buiten de eigen roedel) kunnen vertonen. Dat hebben wij hier nog niet gezien, hier houdt hij wél de andere honden in de gaten, maar hij lijkt daar vrij relaxed onder te blijven. Het gedrag naar bezoek blijft een aandachtspuntje, maar op dat punt scoort Sam zeker niet slechter dan de gemiddelde Appenzeller. Met de juiste begeleiding zal hij hierin nog veel kunnen leren.

"Sam is een gezellige, vrolijke en enthousiaste Appenzeller reu, die je er prima bij kunt hebben!" sluit Betty haar bevindingen af.

Plaatsingsvoorwaarden

De voorwaarden waaronder Sam zal worden herplaatst, worden door onze stichting in overleg met zijn eigenaren bepaald. De exacte voorwaarden worden met u besproken nadat wij ons hebben overtuigd van uw geschiktheid.

Heeft u interesse in Sam?

Heeft u op basis van bovenstaand verhaal interesse voor Sam? Beschikt u over liefdevolle leiderschapskwaliteiten en bent u zacht-dwingend consequent? Ziet u zichzelf als dé geschikte persoon om de hiaten in de opvoeding van Sam op te vullen en samen met hem de toekomst tegemoet te gaan? En deinst u er niet voor terug wanneer Sam u bij de eerste ontmoeting afkeurend aanblaft? Dan kunt u uw interesse voor Sam kenbaar maken via het Reactieformulier Herplaatsing. Wit u daarbij zo uitgebreid mogelijk aangeven wat u Sam te bieden heeft? Daarmee helpt u ons om voor Sam een zo goed mogelijke match te maken.

Doneer nu!

Draag jij Sam een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren om zijn verblijf bij de stichting te kunnen blijven financieren, dan zou ik het fijn vinden wanneer jij de stichting wilt steunen met een eenmalige of periodieke gift. Wil je een ander bedrag doneren dan het bedrag dat standaard wordt ingevuld, dan kun je dit zelf aanpassen.


Namens Sam bedankt!