Appenzeller reu Sam (11-01-2015) - update

Publicatiedatum: 27-03-2020

Situatieschets

Nadat Sam in 2019 enkele maanden op onze website had gestaan (lees hier het oorspronkelijke bericht), is hij eind augustus 2019 verhuisd naar zijn nieuwe eigenaren, een echtpaar van in de vijftig. Op het moment dat Sam bij hen kwam zaten zij nog in de verbouwing van hun nieuwe huis, maar door Sam zoveel mogelijk een vaste plek te geven leek hij de veranderingen aardig goed te kunnen handelen.

Wanneer de eigenaren thuis komen reageert Sam blij en druk/springerig, hij is duidelijk blij dat zijn mensen weer thuis komen. Gaan de eigenaren weg, dan blijft Sam rustig. Hij gaat ook niet voor de deur of het raam staan kijken waar ze naartoe gaan, maar blijft gewoon rustig liggen waar hij ligt. Bij de komst van bezoek blaft Sam en blijft hij aandacht vragen. Is het bekend bezoek dan is hij eerder rustig dan wanneer het om onbekend bezoek gaat. Bij onbekend bezoek wordt Sam eerst naar zijn plek gestuurd. Ook wanneer het bezoek weer weggaat blijft Sam aandacht vragen. Hij is dan wel rustiger dan bij binnenkomst van het bezoek.

Sam speelt graag met zijn eigenaren, is dan vrolijk en vol energie. Hij vindt het heerlijk wanneer zijn eigenaren in het bos met stokken gooien. Ook met speeltjes kan Sam wel uit de voeten (mits het stevige speeltjes zijn), hij kan behoorlijk speels zijn. Spelen met zijn rubberen bot doet hij net zo lief alleen als met zijn eigenaren. Sam speelt af en toe met andere honden, maar dat is wel afhankelijk van wie ze tijdens de wandelingen tegenkomen. Hij valt niet uit naar andere honden, maar gaat er wel met grote snelheid op af om kennis te maken. Andere honden kunnen daar van schrikken. Zijn eigenaren schrokken daar in het begin ook van, maar weten nu dat hij alleen maar wil snuffelen en kennismaken.

Sam is erg alert, zoals de meeste Appenzellers. Hij is niet gewend om met katten samen te leven, had bij zijn vorige eigenaar besloten dat katten in ZIJN tuin ten strengste verboden waren en heeft bij zijn huidige eigenaren ook laten zien dat katten - ook buiten zijn eigen territorium - uitermate ongewenst zijn.

Registratie & Identificatie

Sam beschikt niet over een stamboom, maar is wel gechipt.

Reden herplaatsing

Voor Sam zoeken we wederom een fijne, nieuwe plek omdat zijn huidige eigenaren merken dat Sam na de verhuizing naar de nieuwe woning onrustiger (door hen getypeerd als angstiger) reageert op vreemden en daardoor sterker is gaan waken. Hierdoor voelen de huidige eigenaren zich niet meer op hun gemak wanneer er bezoek is. Ook wanneer de eigen kinderen op bezoek komen vertoont Sam het geschetste gedrag, waardoor zijn huidige eigenaren zich beperkt voelen in het ontvangen van bezoek. Om Sam beter te kunnen begeleiden is meer tijd en aandacht nodig dan wat zijn huidige eigenaren gewend waren van hun vorige Appenzeller (teef). Zelf geven de huidige eigenaren aan dat zij zich het verschil tussen een teef op leeftijd en een jonge, energieke reu onvoldoende hebben gerealiseerd. Tijdens de verbouwing van het nieuwe huis was de huidige eigenaar dagelijks thuis, waardoor de middagwandeling als vanzelfsprekend werd ingecalculeerd. Sinds het nieuwe huis klaar is en de eigenaar vaker op pad gaat, merkt hij dat hij het toch wat meer als een belemmering ervaart dat hij tussen de middag naar huis moet voor Sam zijn middagwandeling. Gezien het onrustige en waakse gedrag van Sam naar vreemden kan Sam niet mee op pad.

Profielschets nieuwe eigena(a)r(es)

Voor Sam zoeken we een nieuwe eigena(a)r(es) die hem de tijd en aandacht kan geven die hij altijd gewend is geweest, iemand die regelmatig met hem speelt en lekkere lange wandelingen met hem kan maken om in zijn bewegingsbehoefte te voorzien. Omdat Sam temperamentvol is, zoeken we een dito nieuwe eigenaar die in staat is om zijn/haar eigen temperament af te stemmen op dat van Sam en daar waar nodig Sam kan aansturen, zodat Sam weer een echte teamplayer kan worden. De nieuwe eigen(a)r(es) moet(en) in staat zijn om zeer duidelijk en consequent te zijn in hun reacties naar Sam, omdat Sam beter zal functioneren naarmate hij duidelijker leiding krijgt.

Plaatsingsvoorwaarden

De voorwaarden waaronder Sam zal worden herplaatst, worden door zijn huidige eigenaren bepaald. De exacte voorwaarden worden met u besproken nadat de eigenaren zich hebben overtuigd van uw geschiktheid.

Tweede update over Sam

Inmiddels hebben wij een tweede update over Sam gepubliceerd. Heeft u interesse in Sam, leest u deze tweede update dan ook grondig door. In de tweede update vindt u ook het reactieformulier waarmee u uw interesse voor Sam kenbaar kunt maken.

Doneer nu!

Draag jij Sam een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren om zijn verblijf bij de stichting te kunnen blijven financieren, dan zou ik het fijn vinden wanneer jij de stichting wilt steunen met een eenmalige of periodieke gift. Wil je een ander bedrag doneren dan het bedrag dat standaard wordt ingevuld, dan kun je dit zelf aanpassen.


Namens Sam bedankt!