Er kunnen zich situaties voordoen waarin de eigenaar niet langer in staat is zelf de zorg voor een te herplaatsen Sennenhond op zich te nemen, waardoor afstandsbemiddeling niet (langer) tot de mogelijkheden behoort. Denk daarbij o.a. aan situaties van overlijden, langdurige en/of ernstige ziekte in het gezin, of een situatie waarin het voor de Sennenhond beter is om zo snel mogelijk een nieuwe start te maken in een andere omgeving. Indien plaatsing in een pension of asiel niet mogelijk danwel niet wenselijk is vanuit het belang van de Sennenhond, is het mogelijk om te kijken of de stichting uw Sennenhond bij een gastgezin kan onderbrengen tot er een nieuwe eigenaar is gevonden.

Het gebruikmaken van de noodopvang die door de stichting wordt geboden, betekent dat de eigenaar afstand doet van de Sennenhond, ten gunste van de stichting. Alle formele registraties (chip, stamboom, Europees paspoort of vaccinatieboekje) worden overgeschreven op naam van de stichting en vanaf dat moment is de stichting verantwoordelijk voor én beslissingsbevoegd over uw Sennenhond. Dat betekent dat u geen invloed meer heeft op het verdere verloop van de herplaatsing, maar uiteraard kunt U er op vertrouwen dat de stichting alles in het werk zal stellen om verantwoorde beslissingen te nemen in het verdere herplaatsingstraject van uw Sennenhond.
 
Aan de noodopvang van uw Sennenhond bij een gastgezin van de stichting zijn, evenals aan tijdelijke plaatsing in een pension of asiel, kosten verbonden (pensionvergoeding). Wanneer het besluit tot noodopvang is genomen en er een geschikt gastgezin is gevonden, ontvangt u een concept-pensionovereenkomst, waarin o.a. is opgenomen welke formele registraties aan de stichting dienen te worden overhandigd (chip, stamboom plus bijbehorend registratiebewijs, Europees paspoort of vaccinatieboekje) en wat de formele gevolgen van de pensionovereenkomst zijn. Na akkoordbevinding wordt er een afspraak gemaakt wanneer u uw Sennenhond kunt komen brengen. 
 
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw Sennenhond te komen brengen, dan kunnen wij uw Sennenhond komen ophalen. De hiermee gepaard gaande kosten worden tegen het vastgestelde kilometertarief aan u in rekening gebracht en dienen gelijktijdig met de eerste termijn van de pensionkosten op onze bankrekening te worden overgemaakt. De hoogte van het kilometertarief vindt u in het menu-onderdeel Tarieven.
 
Omdat wij voor de noodopvang gebruik maken van gastgezinnen, die uw Sennenhond in hun eigen gezin opnemen, kunnen wij de noodopvang alleen aanbieden wanneer er een geschikt gastgezin beschikbaar is. Is er geen geschikt gastgezin beschikbaar, dan doen wij ons best om samen met u te zoeken naar een andere (tijdelijke) oplossing.
 
Om uw Sennenhond aan te melden voor noodopvang dient u het Aanmeldingsformulier Herplaatsing volledig in te vullen en bij de opmerkingen aan te geven dat u gebruik wilt maken van de noodopvang. De in het Aanmeldingsformulier opgenomen persoons- en contactgegevens van de huidige eigenaren zijn uiteraard uitsluitend voor intern gebruik door de Stichting en worden niet op de website vermeld. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om vóór het insturen van het Aanmeldingsformulier Herplaatsing te informeren of er een geschikte plek bij een gastgezin beschikbaar is.
 
De verdere procedure voor vermelding van uw Sennenhond op de website is gelijk aan die bij Afstandsbemiddeling: nadat de herplaatser op de website is vermeld, wordt een Nieuwsbrief verzonden naar geinteresseerden die zich hiervoor bij de Stichting hebben aangemeld. Deze Nieuwsbrieven worden bovendien doorgeplaatst naar de Facebook-pagina van de Stichting. Via de netwerken van de medewerkers van de Stichting zullen de Nieuwsbrieven bovendien binnen een grote kring van mensen worden gedeeld.

De binnengekomen reacties worden door de medewerkers van de stichting beoordeeld en zij zullen, nadat zij advies hebben ingewonnen bij het gastgezin waar de Sennenhond verblijft, een keuze maken die voor de Sennenhond de beste perspectieven voor een geslaagde plaatsing biedt. 
 
NB: Wanneer u voor uw te herplaatsen Sennenhond gebruik wilt maken van de noodopvang, dient u er voor te zorgen dat uw Sennenhond tijdig gechipt en volledig geënt is!
Heb je vragen? Laat het me weten, ik beantwoord ze graag!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *