Grote Zwitser reu Bob (28-08-2010)

Publicatiedatum: 01-10-2012

Situatieschets

Bob is een 2-jarige reu die op dit moment bij zijn volwassen eigenaren en hun 2 volwassen kinderen woont. Het gezin beschikt over ruime ervaring met honden. De fokker heeft het gezin voorzien van algemene rasinformatie, maar specifieke informatie over de eigen honden (reu en teef waren beide bij de fokker aanwezig) werd helaas nauwelijks verstrekt.

In het prille begin was Bob moeilijk naar buiten te krijgen en hij is lang schuw geweest voor diverse geluiden (behalve onweer). Bob is nu over het algemeen een zeer enthousiaste jonge hond, zeker binnen het eigen gezin en bij bekend bezoek. Hij is echter moeilijk te stoppen in zijn enthousiasme. Met kinderen die Bob vanuit zijn puptijd kent, kan hij goed omgaan. Vreemde mensen en kinderen moeten op afstand blijven, Bob zal hen aanblaffen en wanneer men zich opdringt sluiten de huidige eigenaren niet uit dat Bob gaat uitvallen.

Bob speelt regelmatig met z'n eigenaren, maar sloopt z'n speeltjes. Met ballen en flostouwen gaat het echter wel goed. In het contact met andere honden is Bob wisselend, van het vertonen van onzeker gedrag tot het vertonen van uitvalgedrag (naar kleine hondjes). Bob is niet zo op z'n plaats in grote groepen honden, die vermijdt hij liever.

Bob is zeer alert op alles wat er om hem heen gebeurt en lijkt een hoge mate van beschermingsdrang te hebben naar zijn eigenaren en het gezin. Dit maakt het lastig om met hem op stap te gaan, omdat Bob probeert alles te regelen voor hen. Als roedelleider is Bob echter helemaal niet geschikt, hij is niet rustig en zelfverzekerd genoeg om situaties te overzien en de juiste beslissingen te nemen. Binnen het huidige gezin vindt hij echter wel dat dat zijn taak is. Training en gedragsbegeleiding hebben daar helaas geen verandering in kunnen brengen en daardoor is er inmiddels een situatie ontstaan die voor het gezin maar zeker ook voor Bob niet meer te handhaven is. Om te voorkomen dat de situatie nog verder uit de hand gaat lopen is daarom het moeilijke besluit tot herplaatsing genomen. Bob is immers nu nog jong en kan nog heel veel leren.

Registratie & Identificatie

Bob beschikt over een stamboom en is gechipt. Bob is niet gefokt volgens de regels van de rasvereniging.

Reden herplaatsing

Voor Bob wordt een nieuw thuis gezocht vanwege de volgende redenen:

  • in het huidige gezin heeft Bob zich een te hoge positie verworven
  • een deel van Bob zijn gedrag wordt ingegeven door, maar ook in stand gehouden door, onzekerheid binnen het gezin over de omgang met Bob
  • binnen het gezin zijn er helaas geen mogelijkheden meer om dit structureel te doorbreken

Profielschets nieuwe eigenaar:

Voor Bob wordt een zeer consequente en ervaren eigenaar gezocht, die in staat is om met Bob te gaan werken aan zijn gedrag. Kennis van en ervaring met Grote Zwitsers is zeker een pré, maar het kunnen omgaan met een scheefgegroeide rangorde is ons inziens nóg belangrijker.

NB: Deze informatie over Bob is samengesteld naar aanleiding van de informatie in het Aanmeldingsformulier Herplaatsing, telefonisch overleg met de huidige eigenaren en telefonisch overleg met de dierenarts en de gedragstherapeut die Bob kennen. De dierenarts en de gedragstherapeut steunen het besluit tot herplaatsing en hebben de verwachting uitgesproken dat Bob bij een zorgvuldig gekozen nieuwe eigenaar veel beter tot zijn recht zal kunnen komen. Uiteraard zijn wij ons er van bewust dat een nieuwe omgeving en een wisseling van eigenaar een positieve invloed kunnen hebben op het gedrag van Bob, maar hierover kunnen wij helaas geen concrete uitspraken doen zonder dat wij Bob gedurende enkele weken hebben geobserveerd in een nieuwe situatie.

Plaatsingsvoorwaarden

De voorwaarden waaronder Bob zal worden herplaatst, worden door zijn huidige eigenaren bepaald. Deze voorwaarden worden met u besproken nadat de eigenaren zich hebben overtuigd van uw geschiktheid.

Meer informatie

Voor meer informatie over Bob verwijzen wij graag naar de update die wij over hem hebben geplaatst.

Doneerbutton

Sinds het overlijden van Bob is het niet meer mogelijk om voor hem donaties te doen.