Aanmeldingsformulier Herplaatsing

Voordat je het aanmeldingsformulier invult, verzoek ik je om kennis te nemen van alle informatie in het onderdeel 'Herplaatsing' van de website, zodat je goed geïnformeerd bent over de hulp die ik jou kan bieden bij de herplaatsing van jouw (kruising) Sennenhond en jij daardoor een weloverwogen keuze kunt maken.

Om de aanmelding voor jouw (kruising) Sennenhond compleet te maken heb ik, naast het aanmeldingsformulier, minimaal 3 en maximaal 5 duidelijke digitale foto's van jouw (kruising) Sennenhond nodig. Zonder digitale foto's kan ik jouw (kruising) Sennenhond helaas niet op de website vermelden.

Ook vraag ik je, als bijdrage in de kosten voor de website en als bijdrage voor mijn hulp bij de herplaatsing van jouw (kruising) Sennenhond, een gift aan de stichting te doen. Meer hierover lees je onderaan deze pagina.

Hoe kun je jouw (kruising) Sennenhond aanmelden voor herplaatsing?

  • Kopiëer onderstaande tekstblokken vanaf het vetgedrukte 'Aanmeldingsformulier Herplaatsing voor [RAS] [NAAM]'
  • Open jouw e-mailprogramma
  • Start een nieuwe e-mail
  • Belangrijk: vermeld als onderwerp: Aanmeldingsformulier Herplaatsing [RAS] [NAAM]
  • Hiermee voorkom je dat de aanmelding van jouw (kruising) Sennenhond ondersneeuwt tussen alle andere e-mails die binnenkomen, of - erger nog - in de spam belandt
  • Plak de gekopieerde tekstblokken in de body van de e-mail
  • Beantwoord alle vragen
  • Het handigste is om de tekstblokken één voor één vanaf de website naar jouw e-mailprogramma te kopiëren en in te vullen, je kunt de e-mail dan tussendoor als concept opslaan
  • Stuur de e-mail, samen met minimaal 3 en maximaal 5 duidelijke digitale foto's van jouw (kruising) Sennenhond naar info@sennenhondenherplaatsing.nl
  • Je ontvangt - doorgaans binnen 24 uur - een (handmatige) ontvangstbevestiging

Aanmeldingsformulier herplaatsing [RAS] [NAAM]

Gegevens huidige eigenaar

Achternaam: 

Voornaam of voorletter(s): 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Land: 

Telefoonnummer (vast): 

Telefoonnummer (mobiel): 

E-mailadres: 

Gegevens (kruising) Sennenhond

Naam:

Geboortedatum:

Ras: Appenzeller / Berner / Entlebucher / Grote Zwitser / Kruising

Indien jouw hond een kruising Sennenhond is, graag aangeven tussen welke rassen:

Geslacht: reu / teef

Gesteriliseerd of gecastreerd: ja / nee

Stamboom: ja / nee

Zo ja, stamboomnummer:

Chipnummer:

Jouw huidige situatie

Wat is jouw gezinssituatie cq. gezinssamenstelling:

Wat is jouw woon- en werksituatie:

Wat is jouw ervaring met honden:

Hoeveel tijd besteden jij en jouw eventuele huisgenoten per dag ongeveer aan de hond:

Gegevens van de fokker, het nest en de ouderdieren

Let op: Beantwoord onderstaande vragen alléén indien jij jouw hond rechtstreeks bij een fokker hebt aangeschaft. Bedenk daarbij dat iedereen die een nestje pups heeft (gehad), als fokker wordt aangemerkt, ongeacht op wat voor basis (bedrijfsmatig, hobby, oepsnestje, etc.) dit nestje pups is gefokt.

NB: De gegevens van de fokker worden NIET op de website vermeld, maar kunnen voor een juiste beeldvorming wél van belang zijn.

Naam en woonplaats van de fokker:

Is jouw hond gefokt volgens de regels van de rasvereniging:

Ja / nee / weet ik niet

Hoe woonde de fokker van jouw hond:

Flat / tussenwoning / eindwoning / 2 onder 1 kap / vrijstaand / boerderij

In welke ruimte(n) zijn de pups uit het nest van jouw Sennenhond opgegroeid (meerdere antwoorden mogelijk):

Woonkamer / keuken / bijkeuken / garage / stal met vee / stal zonder vee / op het erf

Uit hoeveel pups bestond het nest:

Was de teef bij het nest aanwezig tijdens jouw bezoek(en):

Ja / nee

Eventuele toelichting:

Was de reu bij het nest aanwezig tijdens jouw bezoek(en):

Ja / nee

Eventuele toelichting:

Heeft de fokker jou algemene ras-, gedrags- en gezondheidsinformatie verstrekt:

Ja / nee

Eventuele toelichting:

Heeft de fokker jou specifieke ras-, gedrags- en gezondheidsinformatie over de reu en de teef verstrekt:

Ja / nee

Eventuele toelichting:

Gegevens asiel

Let op: Beantwoord onderstaande vragen alleen indien jij jouw Sennenhond uit het asiel hebt gehaald. Meestal ben je verplicht om een hond die je uit het asiel hebt gehaald terug te brengen naar het asiel indien jij zelf niet meer voor hem/haar kunt zorgen. Neem daarom eerst contact op met het asiel, voordat je jouw Sennenhond hier aanmeldt voor herplaatsing!

Hoe lang heeft jouw hond in het asiel gezeten:

Verbleef jouw Sennenhond in het asiel met meerdere honden in één ruimte: ja / nee / weet ik niet

Heeft het asiel jou informatie verstrekt over de herkomst van jouw Sennenhond: ja / nee

Eventuele toelichting:

Heeft het asiel jou informatie verstrekt over het gedrag en het karakter van jouw Sennenhond: ja / nee

Eventuele toelichting:

Heeft het asiel jou informatie verstrekt over de gezondheid van jouw Sennenhond: ja / nee

Eventuele toelichting:

Gegevens eerdere herplaatsing

Let Op: Beantwoord onderstaande vragen alleen indien je jouw (kruising) Sennenhond via (particuliere) herplaatsing hebt gekregen. Meestal ben je verplicht om een hond die je via een herplaatsingsorganisatie hebt gekregen via diezelfde organisatie weer voor herplaatsing aan te bieden indien jij zelf niet meer voor hem/haar kunt zorgen. Neem daarom eerst contact op met de herplaatsingsorganisatie, voordat je jouw (kruising) Sennenhond hier aanmeldt voor herplaatsing!

NB: De gegevens van de bij de herplaatsing betrokken personen/instanties worden niet op de website vermeld, maar kunnen voor een juiste beeldvorming wél van belang zijn

Welke personen/instanties zijn bij de herplaatsing betrokken geweest:

Hoe woonde de vorige eigenaar van jouw hond:

Flat / tussenwoning / eindwoning / 2 onder 1 kap / vrijstaand / boerderij

In welke ruimte(n) is jouw hond bij de vorige eigenaar opgegroeid (meerdere antwoorden mogelijk):

Woonkamer / keuken / bijkeuken / garage / stal met vee / stal zonder vee / op het erf

Heeft de vorige eigenaar jou informatie verstrekt over de herkomst van jouw hond:

Ja / nee

Eventuele toelichting:

Heeft de vorige eigenaar van jouw hond u informatie verstrekt over het gedrag en het karakter van jouw hond:

Ja / nee

Eventuele toelichting:

Heeft de vorige eigenaar van jouw hond jou informatie verstrekt over de gezondheid van jouw hond:

Ja / nee

Eventuele toelichting:

Heeft de vorige eigenaar jou informatie verstrekt over de reden van herplaatsing:

Ja / nee

Eventuele toelichting:

Gedrag en karakter: algemeen

Op welke datum is jouw hond bij jou gekomen:

Hoe oud was jouw hond toen hij/zij bij jou kwam:

Hoe snel was jouw hond zindelijk nadat hij/zij bij jou kwam:

Direct / na 1 week / na 2-3 weken / na 1 maand / na 2 maanden / na een periode langer dan 2 maanden / nog (steeds) niet helemaal zindelijk

Eventuele toelichting:

Hoe reageert jouw hond op huishoudelijke geluiden en apparaten:

Speelt jouw hond graag met speeltjes:

Zelden / af en toe / regelmatig / continu

Kun je het (speel)gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Waar heeft jouw hond aandacht voor wanneer je met hem/haar buiten loopt:

Voor mij / voor andere mensen / voor andere honden / voor de omgeving / nergens voor

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Gedrag en karakter: gedrag naar mensen

Hoe reageert jouw hond wanneer jij (en je eventuele gezinsleden) thuiskomt/thuiskomen:

Blij maar rustig / blij maar druk en/of springerig / blijft aandacht vragen / blijft blaffen / afwachtend / afwijzend / anders

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Hoe reageert jouw hond wanneer jij (en je eventuele gezinsleden) weggaat/weggaan:

Blij maar rustig / blij maar druk en/of springerig / blijft aandacht vragen / blijft blaffen / afwachtend / afwijzend / anders

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Hoe reageert jouw hond wanneer er bezoek komt:

Blij maar rustig / blij maar druk en/of springerig / blijft aandacht vragen / blijft blaffen / afwachtend / afwijzend / anders

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Hoe reageert jouw hond wanneer het bezoek weggaat:

Blij maar rustig / blij maar druk en/of springerig / blijft aandacht vragen / blijft blaffen / afwachtend / afwijzend / anders

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Speelt jouw hond graag met jou (en je eventuele gezinsleden):

Zelden / af en toe / regelmatig / continu

Kun je het (speel)gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Kan jouw hond omgaan met grote kinderen:

Ja / nee / weet ik niet

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Kan jouw hond omgaan met kleine kinderen:

Ja / nee / weet ik niet

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Valt jouw hond wel eens uit naar andere mensen:

Ja naar mannen / ja naar vrouwen / ja naar kinderen / ja naar mensen met een afwijkend uiterlijk / ja naar mensen met afwijkende kleding / nee nooit

Kun je het (uitval)gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Gedrag en karakter: gedrag naar andere dieren

Speelt jouw hond graag met andere honden:

Zelden / af en toe / regelmatig / continu

Kun je het (speel)gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Valt jouw hond wel eens uit naar andere honden:

Ja naar reuen / ja naar teven / ja naar grote honden / ja naar kleine honden / ja naar bepaalde rassen / nee nooit

Kun je het (uitval) gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Kan jouw hond omgaan met katten:

Ja / nee / weet ik niet

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Kan jouw hond omgaan met andere dieren:

Ja / nee / weet ik niet

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Gedrag en karakter: overig

Kan jouw hond mee in de auto:

Ja / nee / weet ik niet

Kun je het gedrag dat jouw hond dan laat zien toelichten:

Welke cursus(sen) heb jij samen met jouw hond gevolgd:

Heeft jouw hond langdurige en/of ernstige gedragsproblemen (gehad):

Eventuele toelichting:

Voeding, verzorging en gezondheid

Wat eet jouw hond:

Gewone brokken / dieetbrokken / vers (kant-en-klaar) / vers (zelf samengesteld) / anders

Eventuele toelichting:

Hoe eet jouw hond:

Rustige eter / schrokop / anders

Eventuele toelichting:

Waar eet jouw hond:

Buiten / garage of schuur / (bij)keuken / woonkamer / in mand of bench

Eventuele toelichting:

Laat jouw hond zich gemakkelijk verzorgen:

Hoe gedraagt jouw hond zich bij de dierenarts:

Heeft jouw hond langdurige en/of ernstige gezondheidsproblemen (gehad):

Gebruikt jouw hond medicijnen of heeft hij/zij in het verleden medicijnen gebruikt:

Herplaatsing

Kunt je aangeven waarom jij jouw hond wilt herplaatsen:

Zijn er bijzonderheden die voor de herplaatsing van belang (kunnen) zijn:

Zijn er bijzonderheden die voor de herplaatsing van belang (kunnen) zijn, maar die je liever niet op de website wilt laten vermelden:

Ruimte voor eventuele aanvullende opmerkingen:

Doneer nu!

Om de herplaatsingsactiviteiten van de stichting te kunnen blijven financieren, vraag ik iedereen die een herplaatser aanmeldt om een eenmalige gift aan de stichting te doen. Wanneer je het aanmeldingsformulier en de foto's van jouw (kruising) Sennenhond hebt ingestuurd, kun je via een bankoverschrijving jouw gift aan de stichting doen. Vind je het lastig om de hoogte van jouw gift te bepalen? Kijk dan eens wat andere stichtingen voor hun bemiddeling vragen, of hanteer het richtbedrag van € 50.

Namens alle herplaatsers bedankt!

Heb je vragen over het aanmelden van een herplaatser? Laat het me weten, ik beantwoord ze graag!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *