Grote Zwitser reu Moos (19-08-2019)

Publicatiedatum: 02-04-2024

Situatieschets

De nu 4 jarige Moos is als pup bij zijn huidige eigenaren, beide zestigers, gekomen. Samen met hen woont hij in het buitengebied. Moos is altijd in de buurt van zijn eigenaren te vinden, ook wanneer zij buiten op het terrein aan het werk zijn. Een van de kinderen van het echtpaar woont, samen met het eigen gezin, op hetzelfde erf. Er is weliswaar sprake van twee gescheiden huishoudens, maar met name op het buitenterrein is de scheiding minder strikt dan in een normale situatie tussen buren het geval zou zijn. Dit betekent dat Moos vrij veel in contact komt met de beide kleinkinderen van het echtpaar.

Gedrag binnenshuis

Wanneer de eigenaren thuis komen, reageert Moos blij maar rustig. Hj komt dan naar hen toe en gaat tegen hen aan staan. Wanneer de eigenaren wat langer weg zijn geweest is Moos drukker bij thuiskomst, hij is dan springerig en probeert hen in het gezicht likken. Dat mag hij niet en hij is daarin meestal wel stuurbaar. De eigenaren oefenen ook veel met het naar de mand sturen van Moos waarna zij zélf bepalen op welk moment hij hen mag komen begroeten. Wanneer de eigenaren weg gaan blijft Moos rustig. Bij het uitspreken van het vaste zinnetje "We zijn zo terug" gaat Moos uit zichzelf al naar de mand toe.

Moos heeft geen problemen met huiselijke geluiden en met de meeste huishoudelijke apparaten, maar als de stofzuiger té dichtbij komt, zoekt hij liever een andere plek op.

Gedrag bij bezoek

Wanneer er bezoek komt reageert Moos meestal blij, maar wel druk en/of springerig. Als hij het bezoek of de bel hoort, dan blaft hij. De eigenaren hebben Moos geleerd dat hij op zijn plaats moet blijven als er bezoek komt. Wanneer Moos bij het bezoek mag, hangt zijn gedrag af van de vraag of hij de mensen kent. Bij bekenden is Moos blij, kwispelend, draait om hen heen, gaat op zijn rug liggen. Als hij de mensen niet kent dan is hij onrustiger, snuffelt en gaat ook vaak borstelen. Zijn eigenaren vragen het bezoek om Moos zoveel mogelijk te negeren, dat werkt het beste. Als onbekende mensen bij begroeting veel initiatief richting Moos nemen en enthousiast op hem reageren, dan weet Moos niet zo goed wat hij aan hen heeft en kan hij ook springerig worden. In de meeste gevallen leggen de eigenaren Moos op zijn plaats in de keuken en het bezoek is dan in een andere ruimte. Wanneer het bezoek vertrekt blijft Moos meestal rustig, al hangt dit wel af van de vraag of hij het bezoek kent of niet. Bij sommige mensen reageert Moos niet, bij anderen loopt hij mee en vraagt hij aandacht. Bij onbekenden kan hij ook waaks blaffen.

Gedrag naar andere mensen

Moos kan uitvallen naar mensen, met name naar mannen. Recent is Moos twee maal buiten uitgevallen naar een man. De eerste keer bleef het bij kleerscheuren, de tweede keer beet hij door de jas heen. In beide gevallen liepen de mannen buiten het eigen terrein, maar omdat het hekje open stond en Moos niet luisterde toen hij werd teruggeroepen, kon hij op de mannen af gaan. Toen Moos 3 was heeft hij een keer vlak voordat hij eten zou krijgen in de vinger van zijn eigenaar gebeten en in de schoen van de dochter, omdat die toevallig met haar voet op een stukje brood stond. Bij deze gevallen was er dus duidelijk sprake van een link met voer.

Hoewel Moos in principe met de eigen kleinkinderen wel kan omgaan, geven de huidige eigenaren toch aan dat ze vinden dat Moos niet met kleine kinderen overweg kan. Zij vinden hem te onvoorspelbaar richting kleine kinderen en geven aan dat Moos gevoelig lijkt te zijn voor prikkels. Ze laten Moos dan ook niet met de kleinkinderen alleen. Recent sprong Moos onverwachts vanuit zijn mand blaffend op de kleindochter af, waarbij hij naar haar arm snapte. Omdat de eigenares bij de kleindochter liep is er geen reden om aan te nemen dat Moos zich op dat moment bedreigd voelde door de kleindochter. Als kleine kinderen te druk zijn kan Moos naar hen gaan snappen. Uit veiligheid gaat Moos dan ook naar de keuken als er kleine kinderen van buiten het eigen gezin over de vloer komen. De eigenaren geven aan dat ze vermoeden dat het met grotere kinderen wel goed kan gaan, zeker als deze kinderen oud genoeg zijn om instructies goed op te volgen.

Spelgedrag

De eigenaren spelen regelmatig met Moos en dat waardeert Moos ook, maar hij is erg sterk en wil tijdens spel nog wel eens tegen de eigenaren aan springen. Daarom doen ze vooral 'low impact' spelletjes met Moos, zoals zoekspelletjes. Eén van de kinderen van de eigenaren gaat wél verder in het spel met Moos, door hem uit te dagen. Maar ook dat wordt door Moos beantwoord met opspringen. Moos kan zich ook wel met speeltjes (knuffels) en takken vermaken, daar sleept hij mee, rent er rondjes mee of hij gooit ze in de lucht.

Gedrag tijdens wandelen

Moos is tijdens wandelingen alert en reageert vooral op wandelaars, fietsers en andere honden. Vooral naar honden reageert hij best heftig volgens de eigenares, door woest te blaffen en hard aan de riem te trekken. Door veel trainen heeft zij wel bereikt dat zij Moos bij mensen kan afleiden met snoepjes. Behalve wanneer er andere honden in beeld komen, dan helpt afleiden niet meer.

Gedrag naar andere honden

Moos en andere honden is niet zo'n goeie combinatie. Hij is een tijdje met een uitlaatservice mee geweest op advies van een gediplomeerde hondentrainer. Maar Moos moest na een half jaar weg omdat hij ongewenst gedrag liet zien: jagen op andere reuen, in de nek en poten happen. Hij liet zich niet stoppen door de begeleiders. Om de veiligheid van de andere (kleinere) reuen te kunnen blijven garanderen kon Moos niet langer mee. Spelen met andere honden gebeurt zelden. Wel komt er regelmatig een grotere teef op bezoek waar Moos het goed mee kan vinden, maar deze teef lijkt bang te zijn van Moos zijn gewicht en gaat steeds liggen of stilstaan. Moos respecteert haar wel. Bij ervaren Grote Zwitser eigenaren zou plaatsing bij een stabiele teef mogelijk een optie kunnen zijn.

Buiten reageert Moos dominant naar andere honden, hij gaat er in één streep op af, met de haren geborsteld op de rug en de staart omhoog. Veel honden zijn bang voor hem en rennen dan weg, óf ze gaan de confrontatie aan. Dat heeft al eens geleid tot een bijna-gevecht. Sindsdien loopt de eigenares alleen op stille plekken met Moos en ontloop zij andere honden. Dit doet zij vooral ook omdat zij niet sterk genoeg is om Moos te houden, als hij uit zou vallen.

Gedrag naar andere dieren

Moos kan omgaan met katten. Hij gaat er op af maar valt ze niet aan, hij rent er gewoon graag achter aan. Soms kan Moos katten ook gewoon negeren. Met kippen en paarden gaat het goed, daar loopt hij rustig omheen.

Overige gedragsaspecten

Moos gaat graag mee in de auto en is dan ook rustig. Al blaft hij wel kort als hij vanuit de auto andere honden ziet.

Moos heeft verschillende cursussen gevolgd, zoals een puppycursus, een individuele pubertraining en individuele wandeltraining gedurende een half jaar. Daarnaast heeft Moos diverse individuele trainingen gevolgd op advies van de rasvereniging.

Voeding, verzorging & Gezondheid

Moos is een echte schrokop. Hij is ook bijzonder gefocust op eten en als hij hierin gestoord wordt dan kan hij (zoals hierboven omschreven) gaan snappen. Moos krijgt zijn eten in de (bij)keuken en moet wachten tot hij het commando krijgt dat hij mag gaan eten. Dat doet hij goed.

Registratie & Identificatie

Moos is gechipt en beschikt over een Nederlandse stamboom.

Reden herplaatsing

Het leven samen met Moos is - zoals uit de beschrijving wel duidelijk wordt - best gecompliceerd en vraagt om veel oplettendheid van de eigenaren. Omdat één van de kinderen met het eigen gezin op hetzelfde terrein woont, ligt de focus té veel en té vaak op het voorkómen van problemen. De eigenaren hebben al veel tijd en energie in training gestopt, maar het lukt hen niet om Moos voldoende te begeleiden richting het gewenste gedrag. Dat de eigenares niet sterk genoeg is om Moos te kunnen houden als hij zou uitvallen, maakt de situatie ook niet makkelijker. Met de hiervóór beschreven incidenten in het achterhoofd hebben de eigenaren besloten dat het voor Moos beter is om hem te herplaatsen bij iemand die fysiek en mentaal sterk genoeg is om Moos te begeleiden.

Profielschets nieuwe eigenaar

De nieuwe eigenaar van Moos moet letterlijk én figuurlijk stevig in de schoenen staan om tot een geslaagde herplaatsing te kunnen komen. Moos heeft een duidelijke (bege)leider nodig, die weet waar hij (of zij) aan begint en die ervaring heeft met grote, sterke honden. Ervaring met Grote Zwitsers is een absolute pré. Moos wordt niet geplaatst bij kinderen jonger dan 12 jaar, plaatsing bij kinderen tussen 12 en 18 jaar uitsluitend na uitgebreide inventarisatie van ervaringen, capaciteiten en mogelijkheden én met duidelijke afspraken over de begeleiding van Moos. Uiteraard behoort een kennismaking met Moos tot de mogelijkheden.

Aanvulling d.d. 03-04-2024:

Ik wil op deze plaats graag nog even benadrukken dat Moos, als hij geen last heeft van de dingen die hem triggeren, voor zijn eigen mensen echt wel een enorme knuffelkont is. En juist dat maakt het besluit tot herplaatsing zó ontzettend dubbel voor zijn eigenaren.

Hoe kun je reageren op een herplaatser die op de website van de stichting is vermeld?

Wanneer je denkt dat jij voor een herplaatser de ideale nieuwe plek hebt, dan verzoek ik jou grondig kennis te nemen van alle informatie over de betreffende herplaatser én van alle informatie in het onderdeel 'Herplaatsing' van de website, zodat je goed geïnformeerd bent over zowel de herplaatser als herplaatsingen in het algemeen. 

Werkwijze:

  • Kopiëer onderstaande tekst vanaf het vetgedrukte 'Reactieformulier Herplaatsing voor [RAS] [NAAM]'
  • Open jouw e-mailprogramma
  • Start een nieuwe e-mail
  • Plak de gekopieerde tekst in de body van de e-mail
  • Vermeld als onderwerp: Reactieformulier Herplaatsing [RAS] [NAAM]
  • Beantwoord alle vragen
  • Geef zo uitgebreid mogelijk aan wat jij de herplaatser van jouw keuze te bieden hebt. Vermijd daarbij algemene kretologie en standaard antwoorden zoals 'een fijne omgeving', 'een gouden mandje', 'een liefdevolle plek', etc. Dat is immers de intentie van iedereen die reageert, dus daarmee springt jouw reactie er voor de huidige eigenaren niet uit. 
  • Bedenk bij jezelf: "Wat zou ik willen weten van geïnteresseerden, wanneer ik mijn eigen hond zou moeten herplaatsen?" Stilstaan bij deze vraag levert échte, authentieke antwoorden op voor de huidige eigenaren van de herplaatser.
  • Stuur de e-mail naar info@sennenhondenherplaatsing.nl
  • Je ontvangt - doorgaans binnen 24-48 uur - een (handmatige) ontvangstbevestiging

Reactieformulier Herplaatsing voor [RAS] [NAAM]

Onderstaande vragen zijn bedoeld om contact met jou te kunnen opnemen naar aanleiding van jouw reactieformulier.

Achternaam: 

Voornaam of voorletter(s): 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Land: 

Telefoonnummer (vast): 

Telefoonnummer (mobiel): 

E-mailadres: 

Onderstaande vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in jouw woon- en werksituatie en daarmee in de vraag of jouw situatie passend is voor wat de te herplaatsen Sennenhond nodig heeft.

Wat is jouw gezinssituatie cq. gezinssamenstelling: 

Wat is jouw situatie qua werk en vrijetijdsbesteding:

Wat is jouw ervaring met honden: 

Onderstaande vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de reden(en) waarom jij interesse hebt in de te herplaatsen Sennenhond en daarmee in de kansen op een geslaagde herplaatsing.

Kun je aangeven wat jij de Sennenhond te bieden hebt: 

Zijn er bijzonderheden die voor de herplaatsing van belang (kunnen) zijn:

Ruimte voor eventuele aanvullende opmerkingen:


NB: Het verwerken van alle binnengekomen reacties kost tijd, dus hiervoor vraag ik jouw geduld. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van mij en/of van de huidige eigenaar/eigenaren.

Doneer nu!

Draag jij de herplaatsingsactiviteiten van de stichting een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren om deze activiteiten te kunnen blijven financieren, dan zou ik het fijn vinden wanneer jij de stichting wilt steunen met een eenmalige of periodieke gift.

Namens alle herplaatsers bedankt!