Situatieschets
De 2-jarige Grote Zwitser reu Beau woont op dit moment in een gezin dat bestaat uit vader, moeder, twee kinderen, een Grote Zwitser teef en een vogel. Hij is hier komen wonen toen hij 14 weken oud was. Beau zijn huidige eigenaren geven aan dat Beau waarschijnlijk bij de fokker slecht gesocialiseerd is, hij was in het begin nogal angstig. Door hier extra aandacht aan te besteden leek Beau de goede kant op te gaan, maar nadat Beau is gaan puberen is zijn angstgedrag weer teruggekomen en lukt het de huidige eigenaren niet meer om Beau zijn angst en nervositeit te verminderen.
 
Wanneer de eigenaren van Beau weg gaan blijft Beau rustig en ook wanneer zij weer terugkomen blijft hij rustig, maar reageert hij wel blij. Als er bezoek binnen komt gaat Beau blaffen en blijft hij ook blaffen. Wanneer het bezoek Beau dan gaat benaderen laat hij zijn urine lopen. Omdat het aanhoudende blaffen angstaanjagend kan werken, waardoor bezoek bang wordt voor Beau, gaat Beau bij bezoek meestal in de bench. Zeker wanneer er vriendjes van het jongste kind op bezoek komen is het nodig dat Beau in de bench gaat. Anders blijft hij continu blaffen en is hij erg onrustig doordat hij overprikkeld raakt. De kinderen worden dan bang voor hem en durven niet binnen te komen. Komen er wat oudere kinderen over de vloer dan blaft Beau ook, maar gaat hij uit zichzelf weg. Lopen de kinderen dan toch naar hem toe, dan laat hij zijn urine lopen. Buiten heeft Beau veel minder last van angst en nervositeit, hij benadert dan ook wel zelf vreemden. Beau gaat regelmatig mee naar de camping en ook daar is hij minder angstig dan wanneer er thuis bezoek binnenkomt.
 
Buiten heeft Beau veel aandacht voor de omgeving, hij ziet alles. Beau valt niet uit naar andere honden. Het is niet bekend of Beau kan omgaan met andere (huis)dieren. De huidige eigenaren hebben met Beau een puppycursus gevolgd.
 
Registratie & Identificatie
Beau beschikt niet over een stamboom, maar is wel gechipt.
 
Reden herplaatsing
Voor Beau zoeken we een nieuw thuis omdat zijn huidige eigenaren vinden dat hij bij hen niet goed tot zijn recht komt. Enerzijds komt dat door het angstige en nerveuze gedrag naar bezoek, anderzijds doordat de combinatie van Beau met het jongste kind - dat ADHD heeft en daardoor voor méér prikkels zorgt dan Beau aan kan - verre van ideaal is. Beau zit hierdoor te vaak in de bench en zijn huidige eigenaren gunnen hem een rustigere plek met minder prikkels.  
 
Profielschets nieuwe eigena(a)r(es)
Voor Beau zoeken we een nieuwe eigena(a)r(es) die niet in een drukke omgeving woont en die heel bewust de keuze maakt om met het angstige en nerveuze gedrag van Beau aan de slag te gaan. Hoewel we voor Beau een plek zoeken waar hij wat meer ruimte om zich heen heeft, is het zeker niet de bedoeling dat Beau een erfhond gaat worden. Beau heeft juist de aanwezigheid van mensen nodig om steun aan te ontlenen en om te leren omgaan met voor hem lastige situaties. Beau is niet gebaat bij iemand die hem uit medelijden een nieuwe plek wil geven.
 
Plaatsingsvoorwaarden
De voorwaarden waaronder Beau zal worden herplaatst, worden door zijn huidige eigenaren bepaald. De exacte voorwaarden worden met u besproken nadat de eigenaren zich hebben overtuigd van uw geschiktheid. 
 
Heeft u interesse in Beau?
Dan komen wij graag met u in contact! U kunt uw interesse kenbaar maken via het Reactieformulier Herplaatsing. Wilt u in dit formulier zo uitgebreid mogelijk aangeven wat uw ervaring met Grote Zwitsers is en wat u Beau kunt bieden? Op die manier kunnen wij een zo goed mogelijke match maken en is de kans op een succesvolle herplaatsing voor Beau het grootst. Wij verzoeken u expliciet aan te geven wat uw ervaring is in het omgaan met honden die door een gebrekkige socialisatie angstgedrag en nervositeit vertonen.
 
Grote Zwitser reu Beau (18-02-2017) is beschikbaar voor herplaatsing
 
Grote Zwitser reu Beau (18-02-2017) is beschikbaar voor herplaatsing 

Koop een Benno-boek en steun onze stichting!

Speciaal voor alle Berner-liefhebbers vragen wij jullie aandacht voor een uniek aanbod: in overleg met schrijfster Hermien Stok mogen wij als stichting de boeken van Benno de Berner te koop aanbieden. De verkoopprijs per boek bedraagt € 13,95 excl. verzendkosten en van elk boek dat via de stichting wordt verkocht, doneert Hermien maar liefst € 2,50 aan de stichting!

EXTRA: Hermien signeert alle boeken die via de stichting worden verkocht en wanneer je de boeken aan iemand cadeau wilt geven voor een speciale gelegenheid, dan is het zelfs mogelijk om er een persoonlijke opmerking/boodschap aan toe te voegen!

Een unieke kans dus om deze Berner-boeken te kunnen kopen! U kunt uw bestelling aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar: onze stichting

Benno het Bernertje

Benno het Bernertje

Benno de boevenvanger

Benno de boevenvanger

Benno en de hondendieven

Benno en de hondendieven

Benno op vakantie

Benno op vakantie

Benno en Sjanske

Benno en Sjanske